Προπολη
Η λέξη προπολη «πρό+πόλις», σημαίνει το μέσο υπεράσπισης της πόλης των μελισσών.