271 171 6146 - 698 732 7244

Όροι και προϋποθέσεις

Γενικά
Καλώς ήρθατε στο «melidoron»- www.melidoron.gr (στο εξής αναφερόμενη ως το/η «melidoron», εμείς, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, η Ιστοσελίδα, η Επιχείρηση, η Εταιρεία»).
Το «melidoron» είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, που προσφέρει προς πώληση εξαιρετικά Ελληνικά μελισσοκομικά προϊόντα καθώς και προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης σώματος με βάση τα προϊόντα της μέλισσας καθώς και λοιπά παραδοσιακά & βιολογικά τρόφιμα. Κάτοχος της παρούσας Ιστοσελίδας είναι η ατομική επιχείρηση της Φασιλή Χαρίκλεια, με έδρα στη διεύθυνση Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, ΑΦΜ: 064846530, ΔΟΥ: Τρίπολης, (στο εξής αναφερόμενη ως «η Επιχείρησή μας», «εμείς», «εμάς», «μας»), η οποία και τη διαχειρίζεται.
Η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα, και στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής (στο εξής αναφερόμενα ως οι «Υπηρεσίες»), η χρήση των υπηρεσιών αυτών, καθώς και η διενέργεια των αγοραπωλησιών, υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (στο εξής αναφερόμενα ως οι «Όροι και Προϋποθέσεις»). Κάνοντας πλοήγηση στην Ιστοσελίδα και χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ή/και προβαίνοντας σε αγορές Προϊόντων, αποδέχεστε όλους τους ισχύοντες Όρους και τις Προϋποθέσεις, (όπως ενίοτε ενημερώνονται, οι οποίες διέπουν τη μεταξύ μας σχέση. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας συνομολογείτε πως είστε 18 ετών και άνω, ως εκ τούτου, ενήλικες με δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε περίπτωση διαφωνίας σας ή επιφύλαξής σας για μέρος ή το για σύνολο των παρόντων όρων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν την πλοήγησή σας ή την χρήση των Υπηρεσιών ή την πραγματοποίηση της συναλλαγής, και να μας ενημερώσετε για το σχετικό ζήτημα που σας απασχολεί, αποστέλλοντάς μας γραπτή ηλεκτρονική επιστολή (email) στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση [email protected], άλλως, η εκ μέρους σας αποδοχή όλων των όρων είναι ανεπιφύλακτη.
Πρέπει να επισκέπτεστε συχνά αυτήν την ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Διευκρινίζεται πάντως ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει, αλλά ισχύει για το μέλλον. Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να ανανεώσει ή να αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/ μέλους/ αγοραστή (στο εξής συνολικά ο χρήστης) (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών καθώς επίσης και να περιορίζει την πρόσβαση σε ολόκληρη την ιστοσελίδα ή σε μέρος αυτής ή/και μέρος αυτής να καταστήσει συνδρομητικό. Επίσης η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη της Ιστοσελίδας να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία της. Η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα επιτρέπεται υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρούμε ή να αλλάζουμε τις Υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει επίσης συνδέσμους (links) σε άλλες Ιστοσελίδες, τις οποίες δεν διαχειρίζεται η Επιχείρησή μας (στο εξής: οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Η Επιχείρησή μας δεν μπορεί να ελέγξει τις τυχόν Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ούτε εγγυάται την ενημερότητα, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν αποδέχεται ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Όταν χρησιμοποιείτε τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις κάθε ιστοσελίδας.
Εγγραφή μέλους


α. Η Εγγραφή

Η εγγραφή σας ως Μέλος στο melidoron.grείναι απαραίτητη προκειμένου να διενεργήσετε μια αγορά από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η διαδικασία εγγραφής είναι γρήγορη και απλή: Αφού εισάγετε κάποιο προϊόν στο καλάθι και επιλέξετε να συνεχίσετε στο ταμείο, το σύστημα θα σας καθοδηγήσει αυτόματα να εγγραφείτε ως νέο Μέλος. Με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών σας στοιχείων (όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό της τρέχουσας κύριας κατοικίας, τηλέφωνο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email), φύλο και ημερομηνία γεννήσεως ) και την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών, γίνεστε Μέλος στο melidoron.grκαι σας ανοίγουμε δικό σας Λογαριασμό Μέλους. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Φέρετε εσείς την ευθύνη για τα στοιχεία που μας χορηγείτε και το melidoron.gr βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις σας αναφορικά με τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα προσωπικά σας στοιχεία που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας ως Μέλος, η Εταιρεία μας τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό (α) της δημιουργίας Λογαριασμού σας στο melidoron.gr μέσω του οποίου μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας, το ιστορικό των συναλλαγών σας στο melidoron.gr κτλ., (β) της επικοινωνίας μας μαζί σας αναφορικά με τις μεταξύ μας συναλλαγές (πχ για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία σας, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική μας συναλλαγή) και (γ) για την αποστολή σε εσάς στα στοιχεία που μας χορηγήσατε ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

β. Ο Λογαριασμός σας

Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή σας ως Μέλος πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως Μέλος, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, το Μέλος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία το melidoron.gr ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, ή μπορείτε επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων σας, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από το melidoro.gr, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email σε εμάς. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία σας διατηρούνται από την Εταιρεία μας μόνο για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένο μέλος του melidoron.gr. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την εταιρεία μας.

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του melidoron.gr είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών και η εγγραφή σας δηλώνει την πλήρη συγκατάθεσή σας.

 

Εγγραφή σε newsletter

Η εγγραφή σας στο newsletter της Εταιρείας μας γίνεται εξ΄ ελευθεριότητάς σας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στο Δικτυακό μας τόπο. 

Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία newsletter της Εταιρείας μας, ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο στη σελίδα μας. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλει η Εταιρεία μας ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.

 Περιγραφή συναλλαγών και υπηρεσιών

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προβάλλει, προωθεί και πωλεί τα προϊόντα που παράγουμε καθώς και συνεργατών μελισσοκόμων από όλη την Ελλάδα με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Ως προμηθευτής νοείται υπό την έννοια του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, καθώς και κάθε παραγωγός/συσκευαστής, εισαγωγέας/διανομέας, όπως προσδιορίζεται σε ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις (στο εξής «προμηθευτές», χάριν συντομίας). Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που προβάλλει-προωθεί στην Ιστοσελίδα της και να τροποποιεί, να ανανεώνει ή/και να αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να εφαρμόζει και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, να ανανεώνει ή/και να αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας, υπό τον όρο της ενημέρωσης των χρηστών όπως και όπου νομίμως προβλέπεται.

Πολιτική απορρήτου

Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική απορρήτου μας, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, στην ενότητα με τίτλο «Πολιτική απορρήτου». Χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα, συμφωνείτε με το περιεχόμενο αυτής της ενότητας και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε είναι αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα.

 

Περιορισμοί κατά την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας
Δεν επιτρέπεται κατάχρηση αυτής της Ιστοσελίδας, η παρακώλυση ή η με οποιονδήποτε τρόπο παρενόχληση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, καθώς και η αντικατάσταση ή μεταβολή του περιεχομένου της. Δεν επιτρέπεται να διαπράττετε ή ενθαρρύνετε αξιόποινες πράξεις, να μεταδίδετε ή διανέμετε ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, «λογικές βόμβες» ή να αναρτάτε οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό και γενικά δεν επιτρέπονται ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Επίσης απαγορεύεται η παράβαση της υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου ή η χρήση της ιστοσελίδας συνολικά, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβλητικό ή άσεμνο, για την ίδια την επιχείρηση ή τους επισκέπτες-χρήστες της.
Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται να παραβιάζετε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών, να καταστρέφετε δεδομένα, να προκαλείτε δυσαρέσκεια σε άλλους χρήστες, να προσβάλλετε τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα άλλων ατόμων, να αποστέλλετε αυτόκλητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, κοινώς γνωστό ως «ανεπιθύμητο» (spam) ή να προσπαθείτε να επηρεάσετε την επίδοση ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας ή λειτουργιών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Η παραβίαση αυτής της διάταξης συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Η Επιχείρησή μας θα αναφέρει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα γνωστοποιεί σε αυτές τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, σύμφωνα με όσα ο Νόμος ορίζει.
Η σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα μας γίνεται υπό τους όρους των άρθρων 5.5. και 15, με τη διαβεβαίωσή σας πως είστε 18 ετών και άνω, με δικά σας μέσα και μέσω επιλεγμένων από εσάς συσκευών, εταιρειών και παρόχων.

Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό και Περιεχόμενο
Η ιστοσελίδα www.melidoron.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Επιχείρησής μας. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το λογισμικό και το περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής, παραμένουν ιδιοκτησία της Επιχείρησης αυτής και προστατεύονται από διεθνείς νόμους και συνθήκες για τα πνευματικά δικαιώματα. Όλα αυτά τα δικαιώματα ανήκουν στην Επιχείρησή μας και τους παρόχους άδειας αυτής.
Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, να εκτυπώνετε και να εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση [(πλην επιτρεπομένων ενεργειών κοινοποίησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media sharing actions)], τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου παρέχεται σε εσάς ή εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα ούτε επιτρέπεται η χρήση του περιεχόμενου αυτού σχετικά με οποιαδήποτε επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα εκτός αν έχετε λάβει έγγραφη άδεια από την Επιχείρησή μας.
Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, ανάστροφη μηχανική, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η Επιχείρησή μας ή οι πάροχοι άδειας αυτής. Επιπρόσθετα, δεν διαθέτετε καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων της Επιχείρησής μας και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε αυτά τα σήματα, ή οποιαδήποτε σήματα έχουν παρόμοια χρώματα, χωρίς τη γραπτή άδεια της Επιχείρησής μας.
Φωτογραφική απεικόνιση των προϊόντων μας
Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ρεαλιστική και ακριβή φωτογραφική απεικόνιση της πλειοψηφίας των προϊόντων μας, τα οποία πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, λόγω τεχνολογικών περιορισμών, οι φωτογραφίες αυτές ενδέχεται, σε κάποιες περιπτώσεις, να διαφέρουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή και εικόνα των προϊόντων. Αυτό είναι απολύτως φυσικό δεδομένων των περιορισμένων τεχνολογικών δυνατοτήτων, ακόμα και με χρήση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της φωτογραφικής απεικόνισης.
Λάβετε υπόψη ότι, παρόλο που η Επιχείρησή μας έχει προσπαθήσει να εμφανίζει με ακρίβεια τα χρώματα των προϊόντων της, τα πραγματικά χρώματα που βλέπετε εξαρτώνται από τις προδιαγραφές της οθόνης σας και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να μην είναι πιστά/ακριβή.
Δεν επικαλούμαστε ούτε εγγυόμαστε την απόλυτη ακρίβεια πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με τα προϊόντα ή υπηρεσίες, λογισμικό ή διαφημίσεις περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, διανέμονται μέσω αυτής, λαμβάνονται από αυτήν καθώς επίσης, και ιδίως, για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο παραπέμπεστε δια μέσου υπερσυνδέσμων από την Ιστοσελίδα ή που η Ιστοσελίδα σας παρέχει πρόσβαση.
Άδεια πρόσβασης στην ιστοσελίδα
Με την παρούσα, και εφ’όσον πληρούται η προϋπόθεση της ηλικίας, σας παρέχουμε περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας, αλλά όχι άδεια λήψης ή τροποποίησης αυτής ή οποιουδήποτε μέρους της, παρά μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια της Επιχείρησής μας. Η άδεια αυτή δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών ή τιμών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων άντλησης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Ωστόσο, ως επισκέπτες της ιστοσελίδας έχετε το αποκλειστικό δικαίωμα να πραγματοποιείτε δωρεάν λήψη των συνταγών που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα, για προσωπική και μόνον χρήση.
5.6. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή άλλου είδους εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας ή μέρους αυτής για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας. Έχουμε αποκλειστικά δικαιώματα επί του ονόματος τομέα (domain name) της εταιρείας μας και όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας υπόκεινται στη σχετική νομική προστασία.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Ιστοσελίδας της Επιχείρησής μας και των συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Επιχείρησής μας ή συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη ρητή γραπτή μας συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η Επιχείρησή μας παύει να ισχύει.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε λογότυπο ή άλλα ιδιοκτησιακά γραφικά ή εμπορικό σήμα της Επιχείρησής μας ή ανοιχτό πηγαίο κώδικα ή μέρος του συνδέσμου χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

 

Όροι πώλησης
Πραγματοποιώντας μια παραγγελία, συμφωνείτε να αγοράσετε ένα προϊόν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Κατά κανόνα παραδίδουμε προϊόντα μόνο εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά περίπτωση σε άλλους προορισμούς (βλ. σχετικά με την Πολιτική Παραδόσεών μας στο άρθρο 8). Για παραδόσεις εκτός Ελλάδας, και δη εκτός Ε.Ε., μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιθυμίας, η οποία ελέγχεται βάσει ειδικής διαδικασίας. Εφόσον αυτή γίνει δεκτή, επιβεβαιώνουμε την έγκριση της παραγγελίας σας και την αποστολή του/των προϊόντος/ων. Συγκεκριμένα, οι παραδόσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζονται σε ξεχωριστή διαδικασία έγκρισης και οι πελάτες μας ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος παραγγελίας εντός πέντε εργάσιμων ημερών, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Επισημαίνεται ότι το αυτοματοποιημένο μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη με τα στοιχεία του αιτήματος παραγγελίας που λάβει η εταιρεία μας, δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας σας, αλλά παραλαμβάνεται με την επιφύλαξη της ως άνω διαδικασίας, σε περίπτωση δε αποδοχής αυτής, λαμβάνεται επιβεβαίωση παραγγελίας κατά τα ανωτέρω, όπου περιλαμβάνονται και τα στοιχεία για την ολοκλήρωση της παραγγελίας με την καταβολή της πληρωμής.
Ανάλογα με τη νομοθεσία κάθε χώρας, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στην πώληση ορισμένων προϊόντων ή ενδέχεται να μην επιτρέπεται καθόλου η πώληση ορισμένων προϊόντων. Θα λάβετε ειδοποίηση εάν προκύψει τέτοιο ζήτημα.
Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας και τη διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών, κατά την πρώτη σας παραγγελία μπορείτε να εγγραφείτε ως χρήστης/μέλος της Ιστοσελίδας μας, συμπληρώνοντας όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Κατόπιν τούτου, κάθε φορά, μετά την ολοκλήρωση των αγορών σας, συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία του αιτήματός σας για παραγγελία που εμφανίζονται στην φόρμα παραγγελίας. Το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλονται στην εταιρεία μας υπόκειται σε επεξεργασία μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας και εμπίπτουν στην Πολιτική Απορρήτου που τηρεί η εταιρεία μας, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια και μόνον κατόπιν της ρητής σας συγκατάθεσής σας που παρέχεται με την αποστολή της ως άνω φόρμας. Σε κάθε περίπτωση κάθε φορά που αποστέλλετε ένα αίτημα για παραγγελία στην εταιρεία μας πρέπει πρώτα να έχετε αποδεχτεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι διέπουν τις μεταξύ μας συναλλαγές στο σύνολό τους κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 ανωτέρω.
Η Επιχείρησή μας συνεργάζεται με μελισσοκόμους προκειμένου να φέρνει σε εσάς ένα μεγάλο φάσμα μονοποικιλιακών ελληνικών μελιών & προϊόντων της μέλισσας και μάλιστα στις καλύτερες δυνατές τιμές. Επίσης οι παραγγελίες δύνανται να ετοιμάζονται για αποστολή όλο το 24ώρο και τις 7 ημέρες της εβδομάδας. Για τον λόγο αυτό και με σκοπό την πλήρη ενημέρωσή σας και την μεγαλύτερη δυνατή προστασία σας από απρόβλεπτες καταστάσεις, οι παραγγελίες ολοκληρώνονται ως ακολούθως:
ι) Με την ολοκλήρωση του αιτήματος παραγγελίας σας εμφανίζεται η συνολική συγκεντρωτική παραγγελία σας που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αυτής. Εφόσον προχωρήσετε, στη συνέχεια, στο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, συνδέεστε με τρίτο Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (ενδεικτικά, Τράπεζα Πειραιώς, με σχετικό κόστος), προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος υπό τους όρους του επόμενου εδαφίου (ιι) ακολούθως καθώς και του σχετικού άρθρου 9 παρακάτω. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της καταβολής της πληρωμής λαμβάνετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης παραγγελίας, το οποίο σας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση επιλογής της δυνατότητας πληρωμής της παραγγελίας σας με αντικαταβολή (η αντικαταβολή ισχύει μόνο εντός Ελλάδας), τότε θα λάβετε την επιβεβαίωση παραγγελίας βάσει της οποίας θα σας παραδοθούν τα προϊόντα υπό τον όρο της προσήκουσας πληρωμής κατά την παράδοση και με την επιφύλαξη του άρθρου 6.11 κατωτέρω και υπό τους όρους των άρθρων που αφορούν στην αντικαταβολή- βλ. παρακάτω-.
ιι) Η Επιχείρησή μας για τη μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των συναλλαγών δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να προβαίνει σε έλεγχο μέσω των συνεργαζόμενων με αυτή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ως προς την ορθότητα των στοιχείων πληρωμής που μας παρέχετε (όταν πρόκειται για πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή μέσω τρίτου on line παρόχου υπηρεσιών πληρωμών) κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και της σύνδεσης με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δύναται να απορρίψει την παραγγελία σας εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία αυτά.
ι) Στη συνέχεια, η παραγγελία σας περνά στο στάδιο της συλλογής προς διεκπεραίωση και θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όταν τα προϊόντα δρομολογηθούν για την αποστολή τους προς την διεύθυνση παράδοσης (ή σε περίπτωση πολλαπλών παραδόσεων προς τις διευθύνσεις παράδοσης) που έχετε δηλώσει. Η παράδοση των προϊόντων σας διέπεται από τους Όρους του άρθρου 8 κατωτέρω.
ιι) Η διαθεσιμότητα των προϊόντων εμφανίζεται στη σελίδα του κάθε προϊόντος. Ωστόσο, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διαπιστωθεί ότι υπάρχει απροσδόκητη έλλειψη σε κάποιο/α από τα προϊόντα που περιλάβατε στην παραγγελία ή/και σε περίπτωση που κάποιο προϊόν θα είναι διαθέσιμο μετά τον αναγραφόμενο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρόνο παράδοσης ή σε περίπτωση που υφίσταται κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο αίτημά σας, τότε η Εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να έρθει σε επαφή μαζί σας είτε με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) μας έχετε δηλώσει είτε με απευθείας τηλεφωνική επαφή μαζί σας δια μέσου αντιπροσώπου της (είτε με όλους τους ανωτέρω τρόπους) προκειμένου να συνεννοηθεί μαζί σας για την τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας σας. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας για διάστημα 7 (επτά) ημερολογιακών ημερών τότε η παραγγελία σας θα εκτελείται κατά το μέρος που υπάρχει διαθεσιμότητα και θα ακυρώνεται για το υπόλοιπο μέρος. Σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε τροποποίηση της παραγγελίας σας αποστέλλεται και πάλι με νέο μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει το δε μήνυμα αυτό αποτελεί και το επιβεβαιωτικό της παραγγελίας σας βάσει του οποίου και θα εκτελείται η παραγγελία σας. Η αποστολή των προϊόντων πραγματοποιείται εν συνεχεία βάσει του σχετικού άρθρου κατωτέρω.
Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος αποστολής ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Οι χρόνοι παράδοσης υπόκεινται σε καθυστερήσεις λόγω καθυστερήσεων από τις εταιρείες ταχυμεταφορών ή ανωτέρας βίας, κάτι που δεν αποτελεί δική μας ευθύνη. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παράδοση γίνεται συνήθως μέσα σε 1-3 εργάσιμες ημέρες μετά την επιβεβαίωση της αποστολής. Για περαιτέρω πληροφορίες, διαβάστε το άρθρο 8 για την Πολιτική Παράδοσης της εταιρείας μας.
Για να πραγματοποιήσετε συναλλαγή μέσω της Ιστοσελίδας μας, πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Οι επισκέπτες ηλικίας κάτω των 18 δεν επιτρέπεται να ανταλλάσσουν με εμάς δεδομένα και οποιεσδήποτε πληροφορίες. Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του κόστους των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 6.4. ιι) ανωτέρω.
Λάβετε υπόψη ότι, λόγω της φύσης των προϊόντων μας, μερικά εκ των οποίων είναι προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα (βασιλικός πολτός & γύρη ), ή που είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα προϊόντα, αποτελεί ευθύνη του πελάτη η τήρηση των οδηγιών που παρέχονται στη συσκευασία του προϊόντος ή στην Ιστοσελίδα μας. Επίσης ο πελάτης φέρει την ευθύνη για τα προϊόντα από την παράδοσή τους στον μεταφορέα. Ομοίως, λόγω της φύσης των προσφερόμενων προϊόντων, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη σε περίπτωση που το προϊόν δεν παραληφθεί από τον πελάτη στην περίπτωση της πληρωμής με αντικαταβολή και παραλαβή από τον χώρο διανομής μας, κατά την ημέρα παράδοσής του από δική του υπαιτιότητα, δηλαδή με την πρώτη προσπάθεια παράδοσης. Η Επιχείρησή μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει οποτεδήποτε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της αναφορικά με οποιοδήποτε προϊόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Όλα τα προϊόντα διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για μεταπώληση, πλην περιπτώσεων τυχόν ειδικών συμφωνιών που γραπτώς έχουν συνομολογηθεί με την Επιχείρησή μας.
Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) το οποίο επιβεβαιώνει ότι έχουμε λάβει και αποδεχτεί την παραγγελία σας. Η σύμβαση αγοράς των προϊόντων καταρτίζεται μόνο αφότου εγκριθεί η πληρωμή σας και χρεωθεί η πιστωτική σας κάρτα, ή χρεωστική σας κάρτα. Σε περίπτωση αντικαταβολής, τα προϊόντα παραδίδονται με παρακράτηση κυριότητας. Επισημαίνεται ότι η πληρωμή με αντικαταβολή, γίνεται μόνο στην Ελλάδα, και μόνο σε Ευρώ.
6.12. Κατά την εξέλιξη της παραγγελίας σας λαμβάνετε μια σειρά αυτοματοποιημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα οποία αναφέρουν τη πρόοδο της παραγγελίας σας.
6.13 Με την αποστολή αιτήματος για παραγγελία συναινείτε στην λήψη των ανωτέρω ειδοποιήσεων, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι η περιγραφόμενη στο άρθρο 6.12 επικοινωνία και ο τρόπος διεξαγωγής αυτής (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφωνικής επικοινωνίας) καλύπτει και τις νόμιμες προϋποθέσεις έγγραφης ενημέρωσής σας, γνωστοποίησής σας, επιβεβαίωσης παραγγελίας σας, όπου και όταν ο νόμος το απαιτεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκφράσετε αντιρρήσεις, ή να λάβετε διευκρινίσεις για στο περιεχόμενο κάποιου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχετε λάβει κατά τα ανωτέρω, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Η πληρωμή της παραγγελίας σας δύναται να γίνει είτε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, είτε με αντικαταβολή -μόνον εντός Ελλάδας- είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

 

Τιμές
Η εταιρεία διατηρεί εν γένει το δικαίωμα και ο χρήστης της Ιστοσελίδας το αποδέχεται, να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή της πολιτική, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα τιμές και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών της Ιστοσελίδας, οι οποίοι ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτησή της στην ιστοσελίδα. Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο σφάλμα στην τιμή οποιουδήποτε από τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, σας ενημερώνουμε το συντομότερο δυνατόν και σας δίνουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία σας με τη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν δεν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία ακυρώθηκε. Εάν ακυρωθεί η παραγγελία σας σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας, αλλά έχετε ήδη πληρώσει για τα προϊόντα, θα λάβετε επιστροφή του συνόλου των χρημάτων ατόκως.
Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ, και περιλαμβάνουν τον εκάστοτε νόμιμο ΦΠΑ. Το κόστος της αποστολής χρεώνεται επιπρόσθετα και ενημερώστε για το κόστος αυτό στο ίδιο νόμισμα που έχετε υποβάλει την παραγγελία σας (ευρώ). Όλες οι τυχόν επιπλέον χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν εμφανίζονται με σαφήνεια και περιλαμβάνονται στο Σύνολο της παραγγελίας σας, πλην ειδικών εξόδων ανά χώρα, όπως π.χ. εκτελωνισμού ή άλλων (ως κατωτέρω, υπό 8.4.1&2).
7.3. Παρ’ ότι προσπαθούμε συνεχώς για το αντίθετο, οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν τυπογραφικά λάθη ή άλλα λάθη ή ανακρίβειες και ενδέχεται να μην είναι σε ολοκληρωμένη μορφή ή ενημερωμένες μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Επιφυλασσόμαστε λοιπόν του δικαιώματος να διορθώνουμε οποιαδήποτε στιγμή τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή ενημερώνουμε πληροφορίες στην Ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιφυλασσόμαστε επίσης του δικαιώματος να αρνούμαστε την εκτέλεση οποιωνδήποτε παραγγελιών έχετε υποβάλει βάσει πληροφοριών που περιέχονται στις Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν λάθη ή ανακρίβειες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων περιπτώσεων όπως λάθη, ανακρίβειες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, την αποστολή, τους όρους πληρωμής ή τις πολιτικές επιστροφών.

 

Πολιτική σχετικά με την παράδοση
Κατά την αίτηση παραγγελίας σας, καλείστε να επιλέξετε με ποιόν τρόπο επιθυμείτε να παραλάβετε/να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, ανάλογα με τον τόπο παράδοσης (εντός ή εκτός Ελλάδος και εντός ή εκτός Ε.Ε.). Αναλόγως με τον τόπο και τον τρόπο που θα επιλέξετε, διαμορφώνεται και το συνολικό τελικό κόστος της παραγγελίας σας, βάσει της οποίας θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή και η οποία περιλαμβάνεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας. Η παραγγελία σας μπορεί να παραληφθεί από εσάς με τους εξής τρόπους:
Παραλαβή από την έδρα μας, melidoron,Λεωνίδιο Αρκαδίας, 22300. Παρακαλούμε σημειώστε πως αυτή η δυνατότητα παρέχεται τις εξής ημέρες-ώρες: Δευτέρα-Σαββάτο, 09.00πμ-14.00μμ. Άλλες ημέρες/ώρες, δεν θα είμαστε σε θέση να σας εξυπηρετήσουμε ως προς αυτήν τη δυνατότητα, γι’ αυτό παρακαλούμε ενημερώστε μας μέσω e-mail ([email protected] ) τουλάχιστον μία -1- εργάσιμη ημέρα νωρίτερα, εάν θέλετε να κάνετε τέτοιο αίτημα (παραλαβή σε μη εργάσιμη ημέρα/ώρα), το οποίο και θα επεξεργαστούμε, ενημερώνοντάς σας σχετικά.
Να αποσταλεί σε διεύθυνση παράδοσης που μας δηλώνετε και γίνεται με συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία (ELTACOURIERή άλλη) καθώς επίσης και με ΚΤΕΛ η Μεταφορική εταιρεία για τις παραδόσεις εντός Ελλάδος. Η εταιρεία μας και οι συνεργάτες της λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον τελικό παραλήπτη, στο πλαίσιο του βασικού χρονοδιαγράμματος παραδόσεων της εκάστοτε μεταφορικής εταιρείας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε το χρόνο άφιξης, ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της παραγγελίας, καθώς αυτά εξαρτώνται από τις μεταφορικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία, φυσικά/καιρικά φαινόμενα, σε τυχερά γεγονότα ή σε γεγονότα/συνθήκες πέρα από τον έλεγχό της. Σε περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η επιχείρησή μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας κατά τα αναφερόμενα στα σχετικά ανωτέρω άρθρα. Η εταιρεία μας ευθύνεται για την προσήκουσα παράδοση της παραγγελίας σας στον μεταφορέα, από τη δε παράδοση ο κίνδυνος μετατίθεται στον αγοραστή κατ’ άρθρο 524 ΑΚ. Το κόστος μεταφοράς εξαρτάται από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε εταιρίας μεταφορών, οι οποίες είναι υπεύθυνες και οι οποίες δύνανται να μεταβάλλουν τις τιμές οποτεδήποτε.
Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης του άρθρου 11, σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ενότητας «Επικοινωνήστε μαζί μας», προκειμένου να αναλάβει συνεργάτης μας τη μεταφορά των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής επιβαρύνεται μεν με το κόστος επιστροφής, αλλά η Επιχείρησή μας φέρει την ευθύνη της μεταφοράς από την παράδοση στον μεταφορέα. Άλλως, ο καταναλωτής αν επιλέξει να επιστρέψει τα προϊόντα με μεταφορέα της επιλογής τους, τότε φέρει και το κόστος και την ευθύνη της μεταφοράς ο ίδιος. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 για τα ελαττωματικά προϊόντα ή για την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, η επιστροφή διενεργείται υποχρεωτικά κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρεία μας η οποία αναλαμβάνει τόσο το κόστος όσο και την ευθύνη της μεταφοράς από την παράδοση των προϊόντων που επιστρέφονται στον μεταφορέα.
Παραγγελίες δώρων: Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε ένα ή περισσότερα δώρα και να τα αποστείλετε σε οποιοδήποτε παραλήπτη επιθυμείτε, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή κατά περίπτωση και εκτός), συμπληρώνοντας σωστά τη φόρμα παραγγελίας, με τη διεύθυνση και τα στοιχεία του παραλήπτη, ώστε το προϊόν να παραδοθεί απευθείας σε αυτόν. Κατά την αποστολή πακέτων με δώρα σε άλλους παραλήπτες, βεβαιωθείτε ότι ο παραλήπτης μπορεί να λάβει πακέτα δώρων και ότι, γενικά, το δώρο δεν θα θεωρηθεί, για οποιοδήποτε λόγο, ανεπιθύμητο ούτε ότι δεν θα γίνει δεκτό κατά την παράδοση, άλλως το προϊόν θα αποσταλεί στην διεύθυνση χρέωσης με ευθύνη και δαπάνη του αγοραστή. Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση αποστολής Δώρου, ανεξαρτήτως προορισμού, δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή.
Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων χρεώσεων που προβλέπονται ρητώς για προϊόν που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, η γενική τιμολογιακή πολιτική είναι η ακόλουθη:
ι) Το κόστος αποστολής για παραγγελίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζεται κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρεία ταχυμεταφορών που θα επιλέγει και πάντα με επικοινωνία και συνεννόηση μαζί σας ii)Για τις αποστολές σε όλη την Ελλάδα (πραγματοποιείται με ΕΛΤΑ Courier ή άλλη), υπολογίζεται αυτόματα στη σελίδα του καλαθιού αγορών, επιλέγοντας τη σχετική επιλογή (ανάλογα με τα στοιχεία ογκομετρικού βάρους κάθε παραγγελίας) και περιλαμβάνεται στην αίτηση παραγγελίας σας πριν από την ολοκλήρωση και την πληρωμή. Για παραγγελίες που παραδίδονται δηλαδή σε δυσπρόσιτους προορισμούς, ή εν γένει δυσπρόσιτες περιοχές, υπάρχει μια επιπλέον «χρέωση δυσπρόσιτου προορισμού», σύμφωνα με τις χρεώσεις της εκάστοτε εταιρείας μεταφορών.
Εάν κατά την παράδοση δεν βρίσκεστε στη διεύθυνση παράδοσης για να παραλάβετε το πακέτο σας, ο διανομέας θα σας αφήσει ενημερωτικό σημείωμα με οδηγίες για τον τρόπο παραλαβής της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον αγοραστή, λαμβανομένης υπόψη και της ευπαθούς φύσης τους, όπως ρητώς αναφέρεται στο άρθρο 6.9 ανωτέρω. Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει πληρωμή με αντικαταβολή και δεν επικοινωνήσετε με την Εταιρεία courier, ή μαζί μας, μέσω της ενότητας «Επικοινωνήστε μαζί μας» για την παραλαβή του προϊόντος εντός 5 ημερών, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται.

ι) Επιπλέον, λάβετε υπόψη ότι τα προϊόντα που παραδίδονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ενδέχεται να υπόκεινται σε έξοδα εκτελωνισμού και συναφή έξοδα, ενώ μπορεί επίσης να προστεθούν σε αυτά χρεώσεις και άλλα κόστη που επιβάλλει η εκάστοτε εθνική νομοθεσία. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποιες μπορεί να είναι αυτές οι χρεώσεις, αντιθέτως, ο αγοραστής/καταναλωτής έχει περισσότερες δυνατότητες να γνωρίζει ή να ενημερωθεί για αυτές ή, σε κάθε περίπτωση, για την πιθανότητα ύπαρξής τους.

ιι) Κάθε χώρα έχει τη δική της τελωνειακή πολιτική, γι’ αυτό συνιστάται να επικοινωνήσετε πρώτα με το τοπικό τελωνειακό σας γραφείο για περαιτέρω πληροφορίες. Ταυτόχρονα, λάβετε υπόψη σας ότι, όταν παραγγέλνετε από χώρα όπου ισχύουν τέτοιες διατάξεις, θεωρείται ότι εσείς εισάγετε τα προϊόντα και πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας όπου γίνεται η παραλαβή των προϊόντων.

ιιι) Το κόστος αποστολής για διεθνείς προορισμούς (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), αφού ενημερωθείτε ότι τέτοια παραγγελία/αποστολή μπορεί να εκτελεστεί, εξαρτάται από τα στοιχεία ογκομ?

© 2023 | All Rights Reserved | Powered by PROTOCOL
4.85 3482 Αξιολογήσεις Πελατών
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies !
Lorem Ipsum